Project Description

  • 18 kW
  • Tak: Aluminium i söderläge
  • Panel: Ja-solar, 300w, 60st
  • Växelriktare: SMA
  • Beräknad årsproduktion: 18850 kWh
  • Övrigt: