Support

Att koppla upp sin växelriktare på nätverket.

Huawei (se från 0.0min till 2.0 min)

Att koppla upp sin tigo CCA på nätverket.

  1. Logga in på ”tigo smart” Tigos app
  2. Välj ditt system
  3. Välj settings
  4. Bryt strömmen till ”Tigo-enheten”. Vänta några sekunder och starta därefter den igen.
  5. Välj ”cloud connect settings”
  6. se filmen nedan från från 2.35 min till 3.35 min

Tigo 

Att koppla upp sin SMA-växelriktare med inbyggt wifi mot nätverk.

Tigo