Jens & Karin, Lomma

Project Details

Categories:

By:

  • Stålinfästningar för bästa montage på lertegel.
  • 13,51 kW solceller från DMECS
  • Ger ca 13 510 kWh/år