FAQ2019-12-17T19:18:04+00:00

Frågor & svar – Lär dig mer

Att investera i solceller är en stor och långsiktig investering. God kunskap gör det lättare för er att fatta ett bra beslut. Marknaden och förutsättningarna för solceller förändras ständigt, inte minst pga. politiska beslut. Vi vill råda er att söka information hos oberoende källor, därav samlar vi inte någon information på denna sida. Länkar till bra sidor finner ni här.

Energimyndighetens solelportal.
Elsäkerhetsverkets informationssida
Skatteverket
Boverket
Energirådgivarna Skåne

FAQ

Vi behöver snart byta tak-hur gör vi?2019-12-17T19:07:13+00:00

En solcellsanläggning bör monteras på tak som beräknas hålla hela anläggningens livslängd. Vi brukar utgå från ca 30 år. Behöver taket bytas tidigare så går det relativt snabbt att demontera anläggningen och efter takomläggningen montera anläggningen igen.

Erbjuder ni takintegrerade lösningar?2019-12-17T18:49:17+00:00

Ja, vi erbjuder system där solcellspanelerna kommer i nivå med och integreras med övriga taket. Dessa system ersätter takbeläggningen och kan vara ett alternativ i samband med takbyte. Systemet blir mer komplext och därmed mer kostsamt än utanpåliggande installation.

 

Hur fungerar en solcellsanläggning?2019-12-17T18:29:34+00:00

Det korta svaret.

En solcellspanel består av flera solceller som i sin tur består av två tunna skikt behandlade kieselplattor. När solens så kallade fotoner träffar kieselplattan så frigörs elektroner som börjar vandra. Elektroner i rörelse är just elektricitet som vid växelriktaren omvandlas till växelström av samma kvalitet som den ni köper från er elleverantör. Den el som ni inte själv förbrukar matas ut på elnätet.

Är solenergi rätt för oss?2019-12-17T19:11:55+00:00

Vi tar reda på era förutsättningar via satellitbilder och information från er. Oftast behövs även ett besök på platsen. Ur energisynpunkt är ibland andra investeringar mer lämpliga och bör tas i beaktande. Ta gärna hjälp av kommunens energirådgivare.

Bra och oberoende information finns på Energimyndighetens solelportal.

Solcellsbidrag- vad gäller nu?2019-12-17T19:22:33+00:00

På energimyndighetens solelportal kan ni läsa det senaste om investeringsstödet för solceller. Vi hjälper er med ansökan.

Varför ska vi välja Egen Energi som leverantör?2019-10-23T18:39:34+00:00

Vi rekommenderar att ni tar in offert från flera aktörer. Vi strävar alltid efter att leverera rätt system till rätt pris. Med rätt system menar vi ett system som är väl projekterat och anpassat efter er och er fastighet. Med rätt pris menar vi ett pris som är i nivå med eller under våra konkurrenters.

Är solenergi lönsamt?2019-10-23T18:41:35+00:00

Vi erbjuder våra kunder en rimlig investeringskalkyl. Oftast blir återbetalningstiden 8-12 år.

Vi ser en solcellsanläggning som en långsiktig investering med låg risk.

Kontakta oss för offert på just din fastighet

kontakt