En solcellsanläggning bör monteras på tak som beräknas hålla hela anläggningens livslängd. Vi brukar utgå från ca 30 år. Behöver taket bytas tidigare så går det relativt snabbt att demontera anläggningen och efter takomläggningen montera anläggningen igen.