Optimerare är en enhet som ansluts till en eller två solpaneler och som gör att anläggningen blir mindre känslig för hur andra seriekopplade paneler producerar. Det finns både optimerare som är integrerade i solpanelen och som ansluts som en extra enhet under panelen.