Ja, vi har utbildning för detta samt tillstånd från arbetsmiljöverket för bearbetning av asbesthaltigt material. Vi installerar solceller på sinusformade eternittak som är vanligt på ekonomibyggander i lantbruk.