Det korta svaret.

En solcellspanel består av flera solceller som i sin tur består av två tunna skikt behandlade kieselplattor. När solens så kallade fotoner träffar kieselplattan så frigörs elektroner som börjar vandra. Elektroner i rörelse är just elektricitet som vid växelriktaren omvandlas till växelström av samma kvalitet som den ni köper från er elleverantör. Den el som ni inte själv förbrukar matas ut på elnätet.