Detta avgörs av hur förutsättningarna ser ut för just er fastighet. Förekommer betydande skuggor eller om det är fråga om att installera solpaneler på flera olika takytor och i flera olika väderstreck så kan ett system med optimerare vara att föredra.

Det finns idag inget självklart svar på om när man bör välja optimerare eller inte, detta brukar vara en av de vanligaste frågorna som solcellsköpare ställer sig.