Gör plats och tillgänglighet vid de platser där kablar kommer dras och där växelriktare kommer installeras. Det behöver även vara plats för byggställning där panelerna ska monteras. Vi är även mycket tacksamma om ytor såsom uppfart i anslutning till fastigheten är fri.