Vi tar reda på era förutsättningar via satellitbilder och information från er. Oftast behövs även ett besök på platsen. Ur energisynpunkt är ibland andra investeringar mer lämpliga och bör tas i beaktande. Ta gärna hjälp av kommunens energirådgivare.

Bra och oberoende information finns på Energimyndighetens solelportal.