Prisexempel

Prisexempel normalstor villa, 10,8 kW

125 000 kr inkl moms*
  • 30 paneler, premium svarta 360 w.
  • Växelriktare 10 kw från GoodWe.
  • *Pris efter avdrag för grön teknik 14,55%.
  • Ovan exempel ger ett pris/watt på ca 11,50 kr efter avdrag för grön teknik.

Prisexempel lantbruk/större villa, plåttak. Min 25A säkring, 17,28 kW

147 000 kr exkl moms*
  • 48 paneler, mono, svarta 360 w.
  • Växelriktare 15kW från GoodWe.
  • *Pris efter eventuellt solcellsbidrag på 10%.
  • Ovan exempel ger ett pris/watt på cirka 8,5 kr, efter bidrag.